Zabytki
 1

Kościół p.w. św. Mikołaja

Trójnawowy, początkowo gotycki, erygowany w 1477 r. Po pożarze w 1752 r. przebudowany w stylu barokowym. Fasadę projektował Ch. P. Aigner w stylu klasycystycznym na początku XIX w. Sklepienie krzyżowe wsparte na sześciu filarach. W ołtarzu głównym obrazy ze szkoły malarskiej Czechowicza, przypisywane Smuglewiczowi. Z lewej strony prezbiterium renesansowe, epitafium księcia Piotra Zbaraskiego wykonane w 1586 r. W ołtarzach bocznych obrazy XVIII- i XIX-wieczne m.in. Hadziewicza, Buchbindera, Mullera, Hulewicza. Na budynku i wewnątrz znajdują się pamiątkowe tablice ku czci zasłużonych księży. Obok kościoła znajduje się pochodząca z 1746 r. dzwonnica oraz kapliczka i brama w ogrodzeniu kościelnym.

 

Kościół p.w. św. Józefa

Wzniesiony został w latach 1782-84 dla Unitów. Wewnątrz znajdują się trzy rokokowe obrazy pochodzące z końca XVIII wieku. Świątynia ocalała podczas wielkiego pożaru (1845 r.). Związana była z prześladowaniem Unitów (lata 1867-74). Została zabrana na cerkiew prawosławną przez rząd rosyjski w 1875 r. i przebudowana w 1899 r. W czasie I wojny światowej służyła za areszt, a następnie schronienie dla bezdomnych. Po odzyskaniu niepodległości dobudowano transept (nawę poprzeczną). Staraniem ks. Kazimierza Korszniewicza zainstalowano pamiątkowe tablice oraz witraże.

 

Kościół p.w. św. św. Piotra i Pawła

Ufundowany przez księcia A. Czartoryskiego w 1774 r. dla Unitów. Z tego też okresu pochodzi również zabytkowa dzwonnica. Ołtarz główny w stylu empirowym. W 1875 r. odebrany Unitom przez rząd rosyjski, zamieniony na cerkiew prawosławną. Dwukrotnie w latach 1916 i 1940 zbezczeszczony przez Niemców poprzez urządzenie w nim magazynów. W 1944 r. kościół został trafiony przez artylerię rosyjską. Po wojnie odbudowany, jednakże bez smukłej wieżyczki. Służy głównie młodzieży szkolnej jako kościół rektoralny.

Cmentarz katolicki

Założony w 1807 roku. Są tu pomniki nagrobne zasłużonych ludzi oraz kaplica św. Rocha z 1838 r.

Cmentarz żydowski

Założony w 1810 r. Znajdują się tu fragmenty ocalałych nagrobków oraz mogiły zbiorowe.

Zespół dawnej poczty konnej

Powstał w 1823 r. W przeszłości gościł monarchów i wielu sławnych podróżnych.

2

Dawna szkoła parafialna

Budynek projektu włoskiego architekta Franciszka Marii Lanciego. Powstał w latach 1850-1851 w stylu wilii toskańskiej. Po 1945 r. użytkowany przez Urząd Miejski. Obecnie pełni funkcję sali katechetycznej. 

Dworzec kolejowy

Pochodzi z 1867 roku. Ważny punkt obrony w 1918 r.

 

Rynek Miejski - obecnie Plac Jana Pawła II

Zachował wymiary z XV wieku, w tym charakterystyczne przejścia z łukami. Znajduje się tu pomnik poległych w 1918 roku.

 3

Zespół pałacowo-parkowy

Założony w XVIII wieku. Znajduje się w nim neogotycka wieżyczka z 1840 roku, budynki dawnych stajni i wozowni, fragmenty pałacu, kapliczka św. Floriana z 1777 r.

 

 4

Szpital Miejski

Z lat 1846 - 50, atakowany przez powstańców w 1863 roku. Przebudowany w XX wieku; do dziś pełni swe funkcje. Na południowej ścianie znajduje się zegar słoneczny.

 

Kapliczki

Przy ulicach: Partyzantów, Brzeskiej, Warszawskiej, Łosickiej. Pochodzą z XVIII i XIX wieku. Świadczą o kulturze religijnej i obyczajach mieszkańców miasta.