Czyste Powietrze

Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny programu "Czyste powietrze" jest czynny w każdą środę i czwartek w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Pocztowej 8 pok. nr 32, tel. 83 372 62 16.

Dane liczbowe dotyczące wdrażania programu "Czyste powietrze" - na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski - ze stanem na dzień 31.03.2023 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 415 szt. 

Liczba zawartych umów o dofinansowanie - 317 szt. 

Liczba zreazlizowanych przedsięwzięć - 193 szt.

Kwota wypłaconych dotacji - 4 430 679,82 zł

Link do strony programu: www.czystepowietrze.gov.pl

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:  www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html 
 
 
 
 
 

czyste powietrze obrazek

  

               

       herb   

 

Miasto Międzyrzec Podlaski,

ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski 

tel. 83 372 62 10