Czyste Powietrze

Dane liczbowe dotyczące wdrażania programu "Czyste powietrze" - na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski - ze stanem na dzień 30.12.2022 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 365 szt. 

Liczba zawartych umów o dofinansowanie - 304 szt. 

Liczba zreazlizowanych przedsięwzięć - 175 szt.

Kwota wypłaconych dotacji - 3  807 469,75 zł

Link do strony programu: www.czystepowietrze.gov.pl

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:  www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html 
 
 
 
 
 

czyste powietrze obrazek