Inwestycje zrealizowane przy udziale funduszy zewnętrznych

 

Celem strategicznym projektu jest podniesienie rangi i wzmocnienie potencjału Miasta Międzyrzec Podlaski tak by pełniło rolę znaczącego w regionie ośrodka wypoczynku, rekreacji sportu i edukacji, a także poprawa atrakcyjności turystycznej

 

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu rekreacyjno - turystycznego "Międzyrzeckie Jeziorka" obejmujące: 
1. Stok narciarski igelitowy na istniejącym wzniesieniu, wyposażony w wyciąg talerzykowy, oświetlony, teren ogrodzony. 
2. Naturalny tor saneczkowy wykorzystujący istniejące wzniesienie, odpowiednio wyprofilowany. 
3. Plac rekreacyjny z urządzeniami rekreacyjnymi dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. 
4. Budynek zaplecza sanitarno - magazynowego dla potrzeb obsługi terenu, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
5. Ciąg pieszo - rowerowy z kostki brukowej betonowej. 
6. Droga dojazdowa do parkingu. 
7. Droga dojazdowa (ciąg pieszo-jezdny) do obsługi obszaru rekreacyjno-turystycznego,zakończona placem nawrotowym. 
8. Parking przeznaczony do obsługi użytkowników turystyki i rekreacji. 
9. Sieć energetyczna oświetlenia dróg dojazdowych i parkingu. 
10. Odwodnienie drogi dojazdowej i parkingu. 


Powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele turystyczne i kulturalne: 1,4118 ha

 

 

Przed rozpoczęciem:

 

 

 

 

Stan Prac:

- Czerwiec

28 kwietnia 2011r. rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją projektu Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - turystycznego "Międzyrzeckie Jeziorka" w Międzyrzecu Podlaskim. W pierwszej fazie inwestycji maj/czerwiec rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji deszczowej, a także budynku zaplecza sanitarno magazynowego. W czerwcu zakończyły się prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Trwają prace związane z budową zaplecza sanitarno-magazynowego.

Kanalizacja deszczowa z rur PCV: grawitacyjna, rurociąg tłoczny z przepompownią ścieków, ulicznymi wpustami ściekowymi z przykanalikami.

Zakres:
- rurociąg tłoczny - rury PCV,
- rurociąg grawitacyjny - rury PCV,
- studzienki ściekowe,
- studnie rewizyjne żelbetowe, 
- uliczne wpusty ściekowe z osadnikiem, z przykanalikiem z rur PCV,

Budynek zaplecza sanitarno-magazynowego dla potrzeb obsługi terenu, wymiary 15,0x10,0 m, powierzchni całkowitej 150,0m2, parterowy, nie podpiwniczony, budowany w technologii tradycyjnej, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, elementy wyposażenia budynku:

Parter:
- wiatrołap,
- korytarz,
- umywalnia damska,
- toaleta damska,
- umywalnia męska,
- toaleta męska,
- toaleta dla niepełnosprawnych,
- wypożyczalnia sprzętu z magazynem,
- pomieszczenie techniczne,
- informacja turystyczna,
- pomieszczenie socjalne personelu,
- toaleta personelu.

Tarasy:
- taras główny,
- taras przy sanitariatach,

Poddasze:
- magazyny sprzętu na poddaszu.

Powierzchnia całkowita: 264,35 m2
Kubatura: 994,64 m3

 

- Wrzesień

Od lipca do września 2011r. kontynuowane były prace budowlane związane z realizacją projektu Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - turystycznego "Międzyrzeckie Jeziorka" w Międzyrzecu Podlaskim. W tym okresie zakończono budowę kanalizacji deszczowej, wykonano również przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. W omawianym okresie wybudowano budynek zaplecza sanitarno magazynowego z pokryciem dachowym oraz stolarką okienną. Rozpoczęła się budowa stoku narciarskiego - trwają prace związane z ukształtowaniem terenu. 


Budynek zaplecza sanitarno-magazynowego dla potrzeb obsługi terenu, wymiary 15,0x10,0 m, powierzchni całkowitej 150,0m2, parterowy, nie podpiwniczony, budowany w technologii tradycyjnej, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, elementy wyposażenia budynku:

Parter:
- wiatrołap,
- korytarz,
- umywalnia damska,
- toaleta damska,
- umywalnia męska,
- toaleta męska,
- toaleta dla niepełnosprawnych,
- wypożyczalnia sprzętu z magazynem,
- pomieszczenie techniczne,
- informacja turystyczna,
- pomieszczenie socjalne personelu,
- toaleta personelu.

Poddasze:
- magazyny sprzętu na poddaszu.


Powierzchnia całkowita: 264,35 m2
Kubatura: 994,64 m3

Stok narciarski igielitowy na istniejącym wzniesieniu o wysokości 12,0m, długości 140, m wyposażony w wyciąg talerzykowy, oświetlony, teren ogrodzony;
elementy wyposażenia stoku:
- igielit slalomowy
- geowłóknina tkana
- podkłady izolujące
- magistrale wodne izolujące
- magistrale wodne sekcyjne
- dreny odprowadzające wodę
- zraszacze
- wyciąg talerzykowy na pilotach stalowych z talerzykami jednoosobowymi, z stacją napędową, sterowaniem falownikowym o długości 132,0 m
- ogrodzenie terenu stoku narciarskiego
- oświetlenie stoku

 

- Kwiecień 2012

Od marca 2012r. kontynuowane były prace budowlane związane z realizacją projektu Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - turystycznego „Międzyrzeckie Jeziorka” w Międzyrzecu Podlaskim. W tym czasie trwały prace wykończeniowe w budynku zaplecza sanitarno magazynowego, kontynuowana była budowa stoku narciarskiego – trwają prace związane z ukształtowaniem terenu, po obu stronach stoku montowane są tzw. gabiony, i siatki wzmacniające, które mają na celu wzmocnienie stoku i zabezpieczenie przed erozją. 


Stok narciarski igielitowy na istniejącym wzniesieniu o wysokości 12,0m, długości 140, m wyposażony w wyciąg talerzykowy, oświetlony, teren ogrodzony;
elementy wyposażenia stoku:
- igielit slalomowy
- system zraszania stoku
- dreny odprowadzające wodę
- wyciąg talerzykowy na pilotach stalowych z talerzykami jednoosobowymi, z stacją napędową, sterowaniem falownikowym o długości 132,0 m
- ogrodzenie terenu stoku narciarskiego
- oświetlenie stoku

 

- Czerwiec 2012

W czerwcu 2012r. trwały prace budowlane związane z realizacją projektu Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - turystycznego „Międzyrzeckie Jeziorka” w Międzyrzecu Podlaskim. W tym czasie trwały prace wykończeniowe w budynku zaplecza sanitarno magazynowego, kontynuowana była budowa stoku narciarskiego – trwają prace związane z ukształtowaniem terenu, po obu stronach stoku montowane są tzw. gabiony, i siatki wzmacniające, które mają na celu wzmocnienie stoku i zabezpieczenie przed erozją. Rozpoczęła się budowa ciągu pieszo rowerowego – od ulicy Zahajkowskiej.

- Lipiec 2012

W lipcu 2012r. kontynuowano realizację projektu Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - turystycznego „Międzyrzeckie Jeziorka” w Międzyrzecu Podlaskim. W tym czasie zakończono budowę budynku zaplecza sanitarno magazynowego, kontynuowana jest budowa stoku narciarskiego – trwają prace związane z ułożeniem nawierzchni igelitowej na stoku, zamontowano wyciąg narciarski. Trwają prace związane z budową ciągu pieszo rowerowego – od ulicy Zahajkowskiej i parkingów.

 

- Wrzesień 2012

We wrześniu 2012r. zakończono realizację projektu Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - turystycznego „Międzyrzeckie Jeziorka” w Międzyrzecu Podlaskim. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, w ramach Osi Priorytetowej VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki. Wartość inwestycji 5 411 459,26 zł. Powierzchnia zagospodarowana ogółem: 14 118,0 m2 


W wyniku realizacji projektu powstały:


stok narciarski z torem saneczkowym
- długość – 140,0 m
- powierzchnia stoku – 1 590,0m2
- powierzchnia toru saneczkowego – 480,0 m2
- długość wyciągu talerzykowego – 132,0 m
- oświetlenie – latarnie – 11 szt., kabel – 220,0 m
- długość przyłącza energetycznego – 100 m
- ogrodzenie – 290,0 m


plac rekreacyjno- wypoczynkowy
- długość – 59,0 m
- szerokość – 20,0 m
- powierzchnia – 1 190,0 m2

budynek zaplecza sanitarno-magazynowego
- długość – 15,0 m
- szerokość – 10,0 m
- powierzchnia – 150,0 m2

ścieżki rowerowe i chodniki
- długość – 225,0 m
- szerokość – 3,5 m
- szerokość pasa drogowego – 6,0 m
- powierzchnia – 803,0 m2

drogi dojazdowe
- długość – 340,0 m 
- szerokość – 5,0 – 6,0 m
- powierzchnia – 1 780,0 m2
- szerokość pasa drogowego – 15,0 m
- plac nawrotowy – 12,5x12,5m

parking
- długość – 86,0 m
- szerokość – 39,0 m
- powierzchnia – 3 400,0 m2

sieć energetyczna oświetlenia ulicznego
- długość – 500,0 m
- liczba lamp – 28szt.
- kabel YAKY 4x35 mm2

kanalizacja deszczowa
- długość – 200,0m
- rurociąg – rury PCV œr. 200 mm – 150,0 m
- rurociąg – rury PCV œr. 110 mm – 50,0 m
- studzienki ściekowe – 9 szt.
- pompownia ścieków deszczowych – 1 szt.

tereny zieleni trawniki i nasadzenia
- powierzchnia – 4 725,0 m2