Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Kwota dofinansowania:  552 714,95 zł
Całkowita wartość inwestycji: 558 501,67 zł

OPIS PROJEKTU:

Inwestycja obejmowała budowę ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 489,0 mb z obustronnym krawężnikiem, chodników ze zjazdami z kostki brukowej betonowej
o powierzchni 168,0 m2, wykonanie zieleni drogowej (humusowanie z obsianiem poboczy przy krawężniku – 338,5 m2), montaż znaku aktywnego przejścia dla pieszych D-6 wraz z oświetleniem ostrzegawczym nad znakiem, aktywnymi punktowymi elementami najazdowymi w jezdni,
ze sterowaniem czujnikami ruchu i zasilaniem panelem fotowoltaicznym. Budowę zatok postojowych w tym chodniki z kostki brukowej betonowej o powierzchni 171,9 m2, nawierzchnia zatok postojowych z kostki brukowej betonowej o powierzchni 598,0 m2, wykonanie zieleni drogowej.

Realizacja inwestycji wpisuje się w długofalową koncepcję modernizacji dróg będących
w zarządzie Miasta Międzyrzec Podlaski, stawiając sobie za cel wzrost bezpieczeństwa ruchu, przepustowości, średniej prędkości i czasu podróży, zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz poprawę komfortu jazdy.

 

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
fds b