Warto wiedzieć

Organizator przewozów kolejowych na terenie województwa lubelskiego zaplanował do przeprowadzenia anonimową ankietę, której założeniem jest m.in. pozyskanie informacji od pasażerów i podróżnych w zakresie występujących potrzeb przewozowych oraz oceny jakości świadczonych przez Operatora (POLREGIO S.A.) usług.

Ankieta jest realizowana wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem poniższego linku w planowanym terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Jej wypełnienie nie powinno zająć więcej, niż 5 minut.

Link do ankiety badania preferencji podróżnych w transporcie kolejowym w województwie lubelskim 

W zaproponowanej ankiecie respondenci charakteryzując swoje podróże będą mieli możliwość nie tylko przekazania uwag co do godzin kursowania pociągów czy skomunikowań pomiędzy środkami transportu, ale także oceny dotychczasowych podróży koleją. Osobom niekorzystającym z tego środka transportu, zapewniono możliwość wskazania aspektów funkcjonowania kolei, które stoją na przeszkodzie w korzystaniu z tego typu usług.

Ankietę można także wypełnić po zeskanowaniu kodu QR.

Instrukcja przystąpienia do ankiety :

  1. Otwórz w smartfonie dowolną aplikację skanującą kody QR lub aplikację Aparat
  2. Skieruj aparat na umieszczony niżej kod QR
  3. Otwórz odczytany przez aplikację link (adres URL)
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie i wypełnij ankietę

kod QR