Исторические памятники

                                                  bip      fbnowelogo    

0
0
0
s2smodern

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski ogłasza nabór wniosków na mieszkania z możliwością dojścia do własności w ramach inwestycji realizowanej przez SIM Lubelskie sp. z o.o.

 

Inwestycja zlokalizowana jest w Międzyrzecu Podlaskiem przy ulicy Leśnej. Planowana jest budowa trzech budynków trzykondygnacyjnych z podpiwniczeniem. Powstanie 90 nowych lokali mieszkalnych wraz z parkingiem nadziemnym odpowiadającym liczbie mieszkań.


Nabór wniosków prowadzony będzie od 02.11.2023 r. do 15.12.2023 r. 

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest poprawne wypełnienie wniosku wraz z załącznikami.


Wzory dokumentów dostępne są:

  • do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta pod adresem https://bip.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia i przetargi”, w zakładce „SIM”. (link do wniosku)
  • w formie papierowej w Urzędzie Miasta, pok. nr 1.

Informacji na temat naboru udziela Wydział Zarządzania Mieniem Komunalnym (pok. nr 1, tel. 83 372 62 23).

Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Pocztowej 8 w wersji papierowej w zamkniętej kopercie, na której winno znajdować się imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dopisek ,,Wniosek o zawarcie umowy SIM”, lub przez platformę ePUAP. Wnioski można również składać pocztą tradycyjną na podany wyżej adres Urzędu z dopiskiem „Wniosek o zawarcie umowy SIM” (jako data wpływu liczy się data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w programie SIM jak i samej inwestycji znajdą Państwo na stronach https://bip.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia i przetargi”, w zakładce „SIM” oraz na simlubelskie.pl.

 

przycisk sim