спорт

                                                  bip      fbnowelogo    

0
0
0
s2smodern

Zapraszam na posiedzenie LXIII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się dnia 28 września 2023 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

 

Porządek obrad:

  1.  Otwarcie.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Zasłużony dla Miasta Międzyrzeca Podlaskiego.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Lubelskie Sp. z o.o. w Lublinie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
  9. Wolne wnioski i informacje.
  10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Robert Matejek

Załączniki