Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

                                                  bip      fbnowelogo    

Kwota dofinansowania:  538 166,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 896 944,11 zł

OPIS PROJEKTU:

Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej nr 101597L nawierzchnia asfaltowa, szerokość 5,5  i 6,0 m o długości 566,0 m, ograniczonej z obu stron krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30 i 15x22 cm - 877,0 m i obrzeża betonowe 30x8 - 165,0 m. Chodnik z kostki brukowej - 771,0 m2, zjazdy z kostki brukowej betonowej - 198,5m2. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z montażem znaku aktywnego przejścia dla pieszych D-6 wraz z oświetleniem ostrzegawczym i aktywnymi punktami w jezdni ze sterowaniem czujnikami ruchu i panelem fotowoltaicznym. Zastosowanie działań, które dążą do stworzenia bezpiecznego środowiska poruszania się w obszarze zabudowanym, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich uczestników ruchu, jego uspokojenia wpłynie na cele związane zarówno z poprawą bezpieczeństwa ruchu, jak i z uporządkowaniem przestrzeni ruchu, poprawą krajobrazu, warunków środowiskowych, ułatwienia komunikacji wewnętrznej.

Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa ul. Kazimierza Pułaskiego w Międzyrzecu Podlaskim - II etap” wpisuje się w długofalową koncepcję modernizacji dróg będących w zarządzie Miasta Międzyrzec Podlaski, stawiając sobie za cel wzrost bezpieczeństwa ruchu, przepustowości, średniej prędkości i czasu podróży, zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz poprawę komfortu jazdy.

IMG 20200706 131338

 

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Fundusz Dróg Samorządowych
fds b