Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

                                                  bip      fbnowelogo    

Kwota dofinansowania:  5 017 732,73 
Całkowita wartość inwestycji: 5 281 823,93 zł

 

OPIS PROJEKTU:

Zakres inwestycji: przebudowa ok. 2000 m drogi bitumicznej wraz z chodnikami wyposażonym w płyty integracyjne (szer. zmienna od 1,55 m do 5,5m) i ścieżką rowerową o szer. 2,0 m o częściowo obustronnym usytuowaniu; budowa 10 przejść dla pieszych w formie biało-czerwonych linii P10 wykonanych w technologii chemoutwardzalnej strukturalną farbą kauczukową wyposażonych w zintegrowany system oświetlenia tj. moduły ostrzegawcze nad znakami D-6 z czujnikami ruchu, aktywne punktowe elementy najazdowe LED emitujące pulsujące światło żółte, zasilane panelem fotowoltaicznym; latarnie solarne jednoramienne po 2 szt. przy każdym przejściu; częściowa kanalizacja deszczowa ze studzienkami ściekowymi (wpustami) zlokalizowanymi w jezdni; 2 przestanki autobusowe i 2 zatoki autobusowe; montaż radaru prędkości na końcowym odcinku drogi.

 

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych