Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

                                                  bip      fbnowelogo    

Przedmiotem inwestycji jest doposażenie Sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim w sprzęt służący działalności kulturowej i edukacyjnej w zakresie kultury. Realizacja zakłada wyposażenie ośrodka w urządzenia z zakresu kinotechniki.

Kwota dofinansowania:  230 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 714 203,81 zł

mkdn 22

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego