Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

                                                  bip      fbnowelogo    

Kwota dofinansowania:  1 060 696,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 2 532 290,27 zł

 

OPIS PROJEKTU:

Zadanie obejmuje przebudowę części drogi gminnej nr 101670L  ulicy Warszawskiej, o długości 956m wraz z montażem radaru prędkości rzeczywistej oraz budową przejścia dla pieszych.
Na odcinku od km 1+590,00 do km 2+546,00 zostanie wykonana nowa nawierzchnia oraz wymienione zostaną wpusty kanalizacji deszczowej. Przejście wykonane będzie w technologii chemoutwardzalnej strukturalnej – biało-czerwone linie P10, a także wyposażone będzie w system pulsujących świateł ostrzegawczych z systemem detekcji pieszego.  Ponadto przebudowane zostanie ok 540 m chodnika wraz ze zjazdami do posesji o powierzchni ok 1275,0 m2
Przebudowa drogi wpłynie na poprawę jakości i dostępności regionalnych połączeń komunikacyjnych. Miasto zyska bezpieczne środowisko w obszarze zabudowanym uwzględniając przy tym potrzeby wszystkich uczestników ruchu. 
Realizacja inwestycji wpisuje się w długofalową koncepcję modernizacji dróg będących w zarządzie Miasta Międzyrzec Podlaski, stawiając sobie za cel wzrost bezpieczeństwa ruchu,  zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz poprawę komfortu jazdy.

 

dzsrfr k