Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

                                                  bip      fbnowelogo    

Kwota dofinansowania:  113 149,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 350 410,64 zł

OPIS PROJEKTU:

Miasto Międzyrzec Podlaski uzyskało dofinansowanie w wysokości 113 149,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont 131 metrowego odcinka drogi gminnej nr 101671L ul. Lubelskiej. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

Remont  odcinka od km 0+000 do km 0+131,00 obejmie wymianę nawierzchni bitumicznej, wymianę krawężników. regulację wysokościową istniejących ulicznych wpustów kanalizacji deszczowej i regulację wysokościową istniejących włazów studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej, remont zatoki autobusowej oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego.  

Remont przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. Realizacja inwestycji wpisuje się w długofalową koncepcję modernizacji dróg będących w zarządzie Miasta Międzyrzec Podlaski, stawiając sobie za cel wzrost bezpieczeństwa ruchu,  zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz poprawę komfortu jazdy.

 

df523