Zwierzęta do adopcji

                                                  bip      fbnowelogo    

0
0
0
s2smodern

 

Zapraszam na posiedzenie LXV Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8. Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Stan realizacji inwestycji miejskich zaplanowanych w 2023 r.
 6. Przygotowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do sezonu zimowego.
 7. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie stawki podatku rolnego na 2024 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie stawki podatku leśnego na 2024 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie anonimowej skargi z dnia 8 listopada 2023 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski terenu przy ul. ks. Adolfa Pleszczyńskiego i ul. Karola Ferdynanda Eichlera.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2024.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzania jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski do określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. 
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Władysława Broniewskiego.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu w zakresie współfinansowania kosztów eksploatacji i dzierżawy łączy teletransmisyjnych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim na 2023 r.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/
Robert Matejek

Załączniki