Городской культурный центр

                                                  bip      fbnowelogo    

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 28 listopada 2023 roku zostały podane do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 – pokój Nr 2 – oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykazy położonych w Międzyrzecu Podlaskim nieruchomości lub ich części przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w najem na okres do 3 lat.

Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Nr 898/23 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 19 września 2023 roku.

 

Załączniki