Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA

Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 5 listopada 2018 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 705/18 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 października 2018r.

Załącznik Nr 1 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę