Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA

Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 7 grudnia 2018 roku zostały podane do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8  – pokój Nr 2 – oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykazy położonych w Międzyrzecu Podlaskim nieruchomości lub ich części przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w najem na okres do 3 lat.

Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Nr 14/18 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 5 grudnia 2018r.

Załącznik Nr 1 Wykaz nieruchomości lub ich części przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.                                                                   

Załącznik Nr 2 Wykaz nieruchomości lub ich części przeznaczonych do oddania w najem lun w dzierżawę na okres do 3 lat