Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 14 stycznia 2019 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykaz nieruchomości – lokali użytkowych położonych w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 36/19 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 10 stycznia 2019 roku.