Ogłoszenia

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Groby i cmentarze wojenne w kraju.

Celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń.

Wnioski można składać w terminie do 29 marca 2019 roku. wszelkie szczegółowe informacje znaleść można pod linkiem.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawujące opiekę nad grobem lub cmentarzem wojennym, którego dotyczy wniosek:

  1. organizacje pozarządowe;
  2.  jednostki samorządu terytorialnego;
  3. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  4. samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
  5. uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne

  

               

       herb   

 

Miasto Międzyrzec Podlaski,

ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski 

tel. 83 372 62 10