Ogłoszenia

Informacja o wyniku postępowania na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Międzyrzec Podlaski dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski.

W terminie oznaczonym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie dotacji tj. do dnia 10.05.2019 r. wpłynęły trzy wnioski stowarzyszeń ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe na obszarze Miasta Międzyrzec Podlaski. Komisja powołana do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w 2019 r. dotacji celowych na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych na obszarze Miasta Międzyrzec Podlaski Zarządzeniem Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 8.05.2019 r. Nr 112/19 stwierdziła, że złożone wnioski są kompletne i spełniającą postawione wymagania określone w regulaminie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Międzyrzec Podlaski dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących ROD na obszarze Miasta Międzyrzec Podlaski stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski Nr XXV/181/16 z dnia 16.11.2016 r.  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Międzyrzec Podlaski na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Przyznano dotacje celowe w wysokości po 10.000,00 zł Stowarzyszeniu prowadzącemu ROD RELAKS przy ul. Berezowskiej, Stowarzyszeniu prowadzącemu ROD KRZNA przy ulicy Brzeskiej i Stowarzyszeniu prowadzącemu ROD BRZOZA przy ul. Siteńskiej.