Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 7 czerwca 2019 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w najem.

Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Nr 124/19 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 7 czerwca 2019 roku.

                                  

Załącznik Nr 1 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Załącznik Nr 2 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem