Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 14.08.2019 r. dot. sprawy WOOŚ.420.71.2019.LP – zawiadomienie stron o kolejnym etapie postępowania dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów na odcinku: granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – Lubartów węzeł „Lubartów Północ” (bez węzła), odcinek nr 2: II etap obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego”

Treść obwieszczenia