Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

informuje, że w dniu 7 października 2019 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Pocztowej 8 wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Międzyrzecu Podlaskim będącej własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski – lokalu mieszkalnego Nr 6 w budynku przy ul. Warszawskiej 29, z przeznaczeniem do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 182/19 z dnia 2 października 2019 r.

 Załącznik Nr 1 – wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia