Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski 

informuje, że w dniu 8 listopada 2019 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania w najem.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 198/19 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 7 listopada 2019r.