Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 12 listopada 2019 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykazy:

  • nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania w dzierżawę  oraz w najem;
  • lokalu użytkowego Nr 3 o pow. 20,60 m2 usytuowanego na parterze budynku przy Pl. Jana Pawła II 3 przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele niezwiązane z działalnością zarobkową – biuro poselskie.

Wykazy są załącznikami do Zarządzeń Nr 200/19 i 201/19 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 8 listopada 2019r.