Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 06 grudnia 2019 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Pocztowej 8 wykaz nieruchomości lub ich części położonych w Międzyrzecu Podlaskim będącej własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski  przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem oraz użyczenie  na okres do 3 lat. Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 217/19 z dnia  06 grudnia 2019 r.

 

Wykaz nieruchomości