Ogłoszenia

Elektromobilność to szereg działań mających na celu rozpowszechnienie stosowania pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi (prąd, gaz skroplony/sprężony), zarówno w komunikacji publicznej jak i prywatnej, ładowanych przy pomocy stacji ładowania zlokalizowanych w miejscach publicznych lub na terenie prywatnych posesji. To także promowanie przemieszczania się zeroemisyjnymi środkami transportu, jak np. rower lub hulajnoga oraz działania mające na celu ograniczenia hałasu komunikacyjnego i emisji szkodliwych substancji pochodzących ze spalin samochodowych. Strategia wyznaczy główne trendy rozwoju niskoemisyjnego transportu w mieście. Pozwoli na skonstruowanie wizji oraz kierunków działań dostosowanych do regulacji prawnych ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wdrożenie strategii przyczyni się także do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przez pojazdy poruszające się po naszym mieście.

Z uwagi na innowacyjny oraz przyszłościowy charakter opracowywanego dokumentu, w sposób zgodny z wytyczonymi i ogólnoświatowymi trendami, ale też w formie atrakcyjnej i przystępnej dla społeczności lokalnej - zwracamy się z serdeczną prośbą o wypełnienie ankiety elektronicznej: w terminie do dnia 27 stycznia 2020 r.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą służyły do przygotowania dopasowanych do Państwa zapotrzebowania rozwiązań i działań związanych z mobilnością miejską.

- link do ankiety 

 

Badanie przeprowadzane jest w ramach przedsięwzięcia
 pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2019-2035”
sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności 

logotypy333

 

link ankieta