Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski 

informuje, że w dniu 10 stycznia 2020 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Zarówie  przeznaczonej do oddania w użyczenie. Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 240/20 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 09 stycznia 2020 roku.