Ogłoszenia

Miasto Międzyrzec Podlaski działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnerów pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/16, którego Wnioskodawcą będzie Miasto Międzyrzec Podlaski.

Nabór Partnerów odbywać się będzie w terminie od 11 maja 2016 r. do 10 czerwca 2016r., do godz. 15:00.


Wnioskodawca poszukuje trzech partnerów spoza sektora finansów publicznych, wymienionych w katalogu beneficjentów uprawnionych do aplikowania w ramach konkursu RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/16
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór partnerów do projektu w ramach działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne” osobiście lub drogą pocztową na adres: Miasto Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski pok. 22, w terminie od 11 maja 2016 r. do 10 czerwca 2016r., do godz. 15:00 (decyduje data wpływu).
Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Miasto Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 83 372 62 34.


Załączniki