Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 24 stycznia 2020 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Zarówie 13B przeznaczonej do oddania w użyczenie, lokali przy ul. Warszawskiej 33A i przy ul. Zarówie 13A przeznaczonych do oddania w najem oraz działki Nr 108 obr.1  przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 247/20 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 24 stycznia 2020 roku.