Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA 
Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 31 stycznia 2020 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ulicy Pocztowej 8 wykaz nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim, będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski:

  •  lokalu mieszkalnego Nr 29 w budynku przy ul. Partyzantów 57,
  •  lokalu mieszkalnego Nr 16 w budynku przy ul. Zarówie 13A

z przeznaczeniem do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców lokali
Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 248/20 z dnia 24 stycznia 2020 r.

 Wykaz nieruchomości – załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta