Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

informuje, że w dniu 14 lutego 2020 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie na okres do 3 lat. Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 255/20 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 14 lutego 2020 roku.