Ogłoszenia

Otwarty konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie na wsparcie realizacji zadań publicznych w rodzaju "Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu - organizacja działalności sportowej dla dorosłych mieszkańców miasta i zapewnienie im udziału w rywalizacji sportowej" w zakresie piłki siatkowej i piłki nożnej w II półroczu 2020 r.