Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

informuje, że w dniu 10 czerwca 2020 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem na okres do 3 lat stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 306/20 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia  09 czerwca  2020 roku.

Wykaz nieruchomości na okres do 3 lat:

oraz wykaz nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania w najem na okres do 1 roku stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 307/20 z dnia 09 czerwca 2020 roku.