Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcam do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2019-2035”. Konsultacje prowadzone będą od dnia 9.07.2020 r. do dnia 30.07.2020 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazanych za pomocą załączonego formularza pisemnie lub elektronicznie. Ogłoszenie wraz z załączonym projektem dokumentu i formularzem konsultacji społecznych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Międzyrzec Podlaski w zakładce „Konsultacje społeczne” pod linkiem:

http://bip.miedzyrzec.pl/index.php?option=com_govarticle&view=article&id=4354&Itemid=121

Zachęcam do aktywnego kreowania polityki miejskiej.

Burmistrz Miasta

        /-/ Zbigniew Kot

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w ramach przedsięwzięcia pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2019-2035” sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.