Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA Międzyrzec Podlaski

informuje, że w dniu 31 lipca 2020 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ulicy Pocztowej 8 wykazy nieruchomości położonych
w Międzyrzecu Podlaskim będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski:

  • działki nr 603/7 o pow. 0,1304 ha przy ul. Zadwornej
  • działki nr 603/13 o pow. 0,1144 ha przy ul. Zadwornej
  • działek nr 1260/7, nr 1261/18 i nr 1261/22 o łącznej powierzchni 0,2666 ha przy
    Lecha Kaczyńskiego

z przeznaczeniem do zbycia w drodze przetargów nieograniczonych,

  • działki nr 458/8 o pow. 0,0064 ha przy ul. Zahajkowskiej z przeznaczeniem do zbycia w drodze bezprzetargowej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej,
  • działek nr 1268/6 i nr 1269/4 o łącznej powierzchni 0,0429 ha z przeznaczeniem do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
Nr 330/20 z dnia 27 lipca 2020 r.