Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA 
Międzyrzec Podlaski

 informuje, że w dniu 21 sierpnia 2020 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ulicy Pocztowej 8 wykazy nieruchomości położonych 

w Międzyrzecu Podlaskim będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski:

  • działki nr 603/14 o pow. 0,1101 ha przy ul. Zadwornej
  • działki nr 901/1 o pow. 0,1448 ha przy ul. Pszennej
  • działek nr 1007/1 i nr 1007/3 o łącznej powierzchni 0,1689 ha przy ul. Drohickiej

z przeznaczeniem do zbycia w drodze przetargów,

  • działek nr 333/1 i nr 333/2 o łącznej powierzchni 0,1326 ha z przeznaczeniem do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkownika wieczystego,
  • mieszkalnego Nr 12 w budynku przy ul. Zarówie 13C z przeznaczeniem do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu.

Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 348/20 z dnia 18 sierpnia 2020 r.