Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA 
Międzyrzec Podlaski 

informuje, że w dniu 24 sierpnia 2020 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę, użyczenie oraz użytkowanie na okres do 3 lat.

Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Nr 349/20 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia  20 sierpnia 2020 roku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania: