Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

informuje, że w dniu 08 października 2020 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat. Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 387/20 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 07 października 2020 roku.