Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 389/20 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej lub innym uprawnionym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert

Treść zarządzenia