Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 informuje, że w dniu 16 października 2020 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ulicy Pocztowej 8 wykazy nieruchomości położonych przy ulicy Grzybowej w Międzyrzecu Podlaskim będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski:

  • działki nr 389/11 o pow. 0,1501 ha,
  • działki nr 389/12 o pow. 0,1501 ha,
  • działki nr 389/13 o pow. 0,1500 ha,
  • działki nr 389/26 o pow. 0,1611 ha,
  • działki nr 389/27 o pow. 0,1605 ha,
  • działki nr 389/28 o pow. 0,1598 ha

z przeznaczeniem do zbycia w drodze ustnych przetargów nieograniczonych, oraz lokali mieszkalnych:

  • Nr 17 w budynku przy ul. Zarówie 13C,
  • Nr 7 w budynku przy ul. Kościelnej 5

z przeznaczeniem do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców tych lokali.

Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 396/20 z dnia 15 października 2020 r.