Ogłoszenia

BURMISTRZ MIASTA MIĘDZYZREC PODLASKI

informuje, że w dniu 12 listopada 2020 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 403/20 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 10 listopada 2020 roku.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta