Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 10 grudnia 2020 roku zostały podane do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 – pokój Nr 2 – oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykazy położonych w Międzyrzecu Podlaskim nieruchomości lub ich części przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w najem oraz w użyczenie na okres do 3 lat.

Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Nr 415/20 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 8  grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 1 Wykaz nieruchomości lub ich części przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
Załącznik Nr 2 Wykaz nieruchomości lub ich części przeznaczonych do oddania w najem lub w dzierżawę na okres do 3 lat.
Załącznik Nr 3 Wykaz nieruchomości lub ich części przeznaczonych do oddania w użyczenie.