Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA Międzyrzec Podlaski

informuje, że w dniu 18 lutego 2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ulicy Pocztowej 8 wykaz nieruchomości lokalowych położonych w Międzyrzecu Podlaskim, będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski:

– lokalu mieszkalnego Nr 17 w budynku przy ul. Warszawskiej 33,

– lokalu mieszkalnego Nr 17 w budynku przy ul. Zarówie 13D,

– lokalu mieszkalnego Nr 26 w budynku przy ul. Kościelnej 5

z przeznaczeniem do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców lokali.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 457/21 z dnia 15 lutego 2021 r.

 

Wykaz nieruchomości – załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta. Wersja edytowalna załącznika (word)