Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 informuje, że w dniu 22 kwietnia 2021 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykazy położonych w Międzyrzecu Podlaskim nieruchomości lub ich części przeznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony oraz w dzierżawę na okres do 3 lat.

Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Nr 472/21 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 20  kwietnia 2021 r.