Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 informuje, że w dniu 7 maja 2021 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykazy nieruchomości w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania w najem oraz 

w użyczenie  na okres do 3 lat. Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Nr 481/21 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 6 maja 2021 roku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania: