Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań publicznych w rodzaju "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja działalności sportowej dla dorosłych mieszkańców miasta i zapewnienie im udziału w rywalizacji sportowej" w zakresie piłki siatkowej, piłki nożnej i tenisa stołowego w II półroczu 2021r.