Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

informuje, że w dniu 04 czerwca 2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ulicy Pocztowej 8 oraz opublikowano na stronie internetowej Miasta wykaz nieruchomości, będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski:

 1. położonych w obrębie 1 miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Modrzewiowej z przeznaczeniem do zbycia w drodze bezprzetargowej:
 • działka nr 1534/9 o pow. 0,0219 ha,
 • działka nr 1534/10 o pow. 0,0505 ha,
 • działka nr 1534/11 o pow. 0,0468 ha,
 • działka nr 1534/12 o pow. 0,0524 ha,
 • działki nr 1534/26 i 1439/2 o łącznej pow. 0,0294 ha,
 • działka nr 1534/14 o pow. 0,0258 ha,
 • działka nr 1534/15 o pow. 0,0255 ha,
 • działka nr 1534/16 o pow. 0,0251 ha,
 • działka nr 1534/17 o pow. 0,0280 ha,
 • działka nr 1534/18 o pow. 0,0276 ha,
 • działka nr 1534/19 o pow. 0,0260 ha,
 • działka nr 1534/20 o pow. 0,0256 ha,
 • działka nr 1534/21 o pow. 0,0233 ha,
 • działka nr 1534/22 o pow. 0,0191 ha,
 • działka nr 1534/23 o pow. 0,0203 ha,
 • działki nr 1534/27 i 1505/2 o łącznej pow. 0,0210 ha,
 • działki nr 1534/30 i 1505/3 o łącznej pow. 0,0338 ha,
 • działka nr 1534/8 o pow. 0,0359 ha;
 1. udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Warszawskiej oznaczonej numerem działki 1419 o pow. 0,0564 ha z przeznaczeniem do zbycia w drodze ustnego przetargu ograniczonego do pozostałych współwłaścicieli nieruchomości;
 2. działki położonej w obrębie 2 miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Garbarskiej oznaczonej numerem 1440 o pow. 0,0093 ha z przeznaczeniem do zbycia w drodze zamiany.

Wykazy są załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 490/21 oraz Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 491/21 z dnia 31 maja 2021 r.