Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
MIĘDZYRZEC PODLASKI

informuje, że w dniu 14 czerwca 2021 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykaz położonych w Międzyrzecu Podlaskim nieruchomości lub ich części przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.
Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 493/21 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 11  czerwca 2021 r.
Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Burmistrza Miasta