Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
MIĘDZYRZEC PODLASKI

informuje, że w dniu 03 sierpnia 2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Pocztowej 8 wykaz nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski:

– lokalu mieszkalnego Nr 8 w budynku przy ul. Kościelnej 22,

– lokalu mieszkalnego Nr 11 w budynku przy ul. Kościelnej 7

z przeznaczeniem do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców lokali

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 513/21 z dnia 22 lipca 2021 r.

Wykaz nieruchomości – załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta (wersja WORD, PDF)