Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 27 sierpnia 2021 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykazy nieruchomości w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania w użyczenie oraz w dzierżawę  na okres do 3 lat. Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Nr 522/21 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 25 sierpnia 2021 roku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania: